Spørgsmål

Læs Første Mosebogs første kapitel. Hvilken betydning har det, at Gud har skabt alting?

Læs Åbenbaringsbogens 21. kapitel versene 1-6. Hvilken betydning har det, at Gud genopretter alting?

Læs Johannesevangeliets tredje kapitel vers 16. Hvad fortæller det os om Guds kærlighed til os – dig og mig og alle andre mennesker – at han sender sin søn for at frelse mennesker fra fortabelsen?

Der er lukket for kommentarer.